انتشار ظرفیت‌های نظام‌های حقوقی برای پیگیری ترور سردار سلیمانی

0
95

هزار و یک شهر– حامد نیکو نهاد عضو هیئت علمی دانشگاه قم و معاون پژوهشی قوه قضائیه در وبینار علمی-تخصصی بررسی ابعاد حقوقی ترور شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی که به میزبانی دادگستری استان که با همکاری مشترک کانون بسیح حقوقدانان دادگستری استان البرز، سازمان بسیج حقوقدانان استان البرز، مجتمع مردمی حقوقدانان انقلاب اسلامی استان البرز و بسیج رسانه استان البرز برگزار شد با اشاره به ابعاد مختلف ترور سردار سپهبد قاسم سلیمانی توسط دولت آمریکا گفت: پژوهشگاه قوه قضائیه بلافاصله پس از این اقدام تروریستی، نشستی را با حضور اساتید و متخصصان حوزه حقوق و سیاست خارجی برگزار کرد و به بررسی ظرفیت‌های نظام حقوقی داخلی و بین المللی برای پیگیری این اقدام تروریستی پرداخت.

او افزود: این بررسی‌ها همچنان ادامه دارد و گزارش و نتایج آماده شده به زودی در اختیار همگان قرار خواهد گرفت.

معاون پژوهشی قوه قضائیه با اشاره به زمینه‌های ترور سردار سلیمانی گفت: دولت آمریکا با پشتیبانی از تظاهراتی که در عراق توسط عواملش انجام شد و سپس با استناد به حمله راکتی با مبدا نامعلوم به منافع این کشور و نسبت دادن آن به ایران، مدعی انجام دفاع مشروع با حمله تروریستی به سردار سلیمانی شد.
وی تصریح کرد: این ادعای آمریکا در حالی رخ داد که بر اساس حقوق بین الملل، سردار سلیمانی به عنوان یک مقام بلندپایه نظامی ایران در یک سفر غیرنظامی به دعوت دولت عراق، حامی پیامی برای عربستان بوده است.

نیکو نهاد اقدام تروریستی آمریکا را از دو بعد مورد بررسی دانست و گفت: یک بعد مربوط به شخص حاج قاسم به عنوان یک بشر است و بعد دوم به عنوان یک مقام بلندپایه رسمی که مورد حمایت بین المللی است.

او اقدام ارتش تروریستی آمریکا را از چندین جنبه از جمله قاعده منع توسل به زور، کنوانسیون جلوگیری از ارتکاب جرایم علیه اشخاص، انجام تروریسم دولتی، نقض حاکمیت عراق و جمهوری اسلامی محکوم دانست و گفت: استدلال‌های آمریکا در زمینه دفاع پیشگیرانه یا دفاع پیش دستانه در حقوق بین الملل مردود است.