بازدید عضو شورای شهر کرج از پروژه‌های تاثیرگذار منطقه ۴

0
104

هزار و یک شهر- محمد یساولی؛ مدیر منطقه ۴ شهرداری کرج گفت: تکمیل پروژه‌های عمرانی قطعاً رضایت شهروندان را در پی دارد و امیدواریم با حمایت های شورای اسلامی شهر، شهرداری به سمت و سویی حرکت کند که این رضایت ارتقای حداکثری داشته باشد و شاهد رشد و شکوفایی هرچه بیشتر شهرمان باشیم.

مهدی حاجی قاسمی؛ عضو شورای اسلامی شهر کرج در بازدید سرزده از منطقه ۴ کرج، ضمن قدردانی از عوامل و دست اندرکاران و ابراز رضایت از پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها گفت: پروژه‌های پارک بین فازی، فاز دوم پارک هاشمی، سرای محله در باغ ترابی و گذرشرقی هر کدام بیش از ۸۰ تا ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و در صورت تامین نظر پیمانکار و سرعت بخشی به فرايندهای اداری و مالی می‌توان شاهد بهره‌برداری از آن‌ها بود.

او گفت: مجموعه شورای اسلامی شهر و شهرداری به دنبال ایجاد رفاه و آسایش شهروندان هستند و هدف ما این است در پایان دوره پنجم شورای اسلامی شهر با تلاش، حضور مستمر و پیگیری‌های مداوم پروژه‌هایی که در پیشرفت و آبادانی شهر نقش مهمی ایفا می‌کنند در کوتاه‌ترین زمان افتتاح شوند و به بهره‌برداری برسند .