تثبیت نقشه‌های اجرایی و ممانعت از اجرای طرح دو نقشه‌ای در صدور پروانه در انتظار کمیسیون ماده ۵

0
81

هزار و یک شهر– رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر کرج با اشاره به ضرورت رفع مشکل طرح دونقشه ای بودن در صدور پروانه به عنوان یکی از راهکارهای مقابله با هرج و مرج در ساخت و ساز شهری گفت: تثبیت و اجرای طرح در انتظار کمیسیون ماده ۵ است.

علیرضا رحیمی با تأکید بر ضرورت تشکیل شورای معماری مناطق با هدف ایجاد سامانه ملی و کنترل بیشتر ساخت و ساز در شهر، گفت: موضوع تک نقشه‌ای در سال ۹۸ پس از تصویب شورای شهر با مصوب کمیسیون ماده ۵ به مدت یک سال اجراِیی شد و لیکن ادامه آن نیاز به کمیسیون ماده ۵ داشت که متوقف شد.

او با اشاره به اینکه طرح مذکور با حضور استاندار و نظر موافق ایشان در تشکیل  شورای معماری در مناطق ده‌گانه با ریاست مدیر منطقه و دبیری معاون شهرسازی تعریف شد، گفت: قریب به یک سال است که باید در کمیسیون ماده ۵ مطرح شود.
 
دبیر کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر کرج در ادامه به عدم اهتمام اداره کل راه و شهرسازی اشاره کرد و گفت: اداره کل راه و شهرسازی مانع در تصویب اجرای این طرح شده و این عدم تمایل طوری شد که همچنان روند ساخت و ساز مثل روال گذشته دو نقشه ای است درحالی که  وظیفه نظارتی اداره کل در این زمینه پابرجا است.

رحیمی در پایان گفت: موضوع مجددا به معاون فنی و عمرانی استانداری و اداره کل راه و شهرسازی منعکس شده و همچنان منتظر کمیسیون ماده ۵ هستیم.