تراز آب سد طالقان ۱۵ درصد مثبت شد

0
43

هزار و یک شهر – مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت منطقه‌ای البرز استان البرز اعلام کرد: “طبق آخرین بررسی‌ها، تراز آبی سد طالقان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۵ درصد افزایش یافته و تراز سد کرج پنج درصد منفی است”.

رجحان سزاوار گفت: “بر اساس آخرین پایش در ۳۰ اردیبهشت ماه جاری حدود ۶۳ درصد ظرفیت ۴۲۰ میلیون متر مکعبی سد طالقان پر از آب است؛ در حالی که سال گذشته در این مقطع زمانی ۵۴ درصد ظرفیت این سد آب بود”.

او ادامه داد: “در زمان حاضر ۶۷ درصد ظرفیت ۱۸۰ میلیون متر مکعبی سد کرج آب فرا گرفته است که سال گذشته در این مقطع زمانی ۷۱ درصد بود”.

سزاوار با اشاره به برداشت‌های بی‌رویه از سفره‌های آب زیر زمینی گفت: “اکنون نیز سطح آبهای زیر زمینی استان البرز نیز نسبت به سال‌های گذشته کاهش نشان می‌دهد”.

او گفت: “هر چند بارندگی‌های بهار امسال تاحدودی به تقویت سفره‌های زیر زمینی و آب سدهای البرز کمک کرد اما این استان هم‌چنان از نظر آبی وضعیت قابل قبولی ندارد”.

او بیان کرد: “دشت اشتهارد استان البرز ۶ میلیون متر مکعب کسری آب دارد؛ دشت‌های هشتگرد، کرج و اشتهارد هم‌چنان به لحاظ منابع آبی بحرانی هستند”.

او در پایان گفت: “در زمان حاضر فقط شهرستان طالقان استان البرز به لحاظ آب زیر زمینی تا حدودی وضعیت مناسبی دارد”.