“تسوک‌تسوانگ” در زندگی!

0
141

هزار و یک شهر– یک حرکت در شطرنج وجود دارد به نام تسوک‌تسوانگ؛ یک لغت آلمانی که بخش اولش به معنای حرکت و بخش دومش به معنای اجبار است.

این لغت به وضعیتی اشاره دارد که در آن شما مجبور به حرکتی هستید که به ضررتان تمام خواهد شد. به عبارتی بهترین حرکت برای شما، هیچ حرکتی نکردن است.

این اصطلاح را برخی به قوانین مورفی نسبت می‌دهند و می‌گویند هرچیزی که قابلیت اشتباه داشته باشد، قطعا اشتباه از آب در خواهد آمد. پس بهتر است به سمتش نروید.

ما هم ممکن است بارها در زندگی‌مان موقعیت‌هایی را تجربه کنیم که تسوک‌تسوانگ باشد. یعنی این‌قدر انتخاب‌ها و حرکات اشتباه داشته‌ایم که به جایی رسیدیم که هیچ کاری نکردن، بهترین گزینه پیشِ روی ماست.

این اصطلاح را اخیرا در سیاست هم زیاد استفاده می‌کنند؛ تصمیمات و سیاست‌های اشتباه که اوایل کار چندان تاثیرگذار نیستند و حتی فرصت اصلاح آن‌ها وجود دارد اما وقتی استمرار می‌یابد در بلندمدت کار را به جایی می‌رساند که چاره‌ای نیست و باید گزینه‌های بدی را انتخاب کرد.