تقاضایی از امام جمعه محترم

0
200

مصطفی فراغت– درد از هر طرفی نوشته شود درد است؛ حتی تجربه آن. در شرایط کنونی که تنوع دردها کم نیست و مشکلات اقتصادی صدای رسایی دارد، پرداختن به موضوعی مثل پروژه میدان جمهوری و استفاده از عنوانِ مردم برای انجام یا عدم انجام آن، جفای بزرگی است در حق شهروندان کلانشهر کرج.

مردم سال ها است هیچ نقشی را در فرایند پروژه‌های شهری ایفا نکرده و نمی‌کنند جز سوءاستفاده‌های برخی از احساساتِ آن‌ها و همراه کردنشان برای مقاصد خاصی مثل پروژه میدان جمهوری!

به نظرم گره زدن مردم به پروژه ها جز گمراه کردن آنان نیست و باید این روند ناصواب با دخالت بزرگترها پایان پذیرد. خرج کردن از مردم برای پروژه‌هایی که کوچک‌ترین نفعی برای مردم ندارد پیامدهای خوبی به همراه نخواهد داشت.

بهتر است گروه های سیاسیِ موافق و مخالف به جای قیل و قال رسانه‌ای و استفاده از رسانه برای به کرسی نشاندن برنامه‌ها و ایده‌های خود، در فضای تعامل و گفت‌وگو حرف‌های خود را مشترک کنند. مردم به اندازه کافی مشکلات ریز و درشت دارند و توانی برای جنگ‌های زرگری که تَه آن منافعِ فردی و گروهی ارجح به همه چیز است، ندارند.

از نماینده محترم ولی فقیه در استان البرز؛ آیت‌ا‌لله حسینی همدانی تقاضا می‌کنم تا گروه‌های همسو و غیرهمسو کار را به درگیری فیزیکی نرسانده‌اند با برگزاری یک جلسه و استماع نظرات کارشناسانِ اهل فن و نمایندگان شورا و شهرداری و همین‌طور حامیان دلسوزِ محیط زیست و شهروندانی که گره‌های ترافیکی نقاط مختلف شهر امان آن‌ها را بریده تکلیف این دو دستگی را مشخص کنند، چرا که اگر به این ها باشد تا ابدالدهر می‌خواهند از طریق فضای رسانه و گماشته‌های خود آن‌چه را باب میلشان است به کرسی بنشانند.