رفع‌تصرف ۱۵ بنای متعلق به دستگاه‌های دولتی در رودخانه کرج

0
100

هزار و یک شهر– مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای البرز گفت: در ادامه عملیات آزادسازی رودخانه کرج، با تخریب پنج بنای غیرمجاز دیگر متعلق به دستگاه‌های دولتی در حریم و بستر رودخانه کرج، شمار بناهای تخریب شده در این محدوده به عدد ۱۵ رسید.

داود نجفیان گفت: از ابتدای دی ماه سال جاری تاکنون بیش از ۴۴ هزار متر مربع از حریم و بستر رودخانه کرج رفع تصرف شده و تاکنون ۱۵ مورد، معادل ۸۰ درصد از تصرفات دستگاه‌های عمومی و دولتی  آزادسازی انجام شده و در چند روز آینده، تمام ۱۹ مورد تصرفات نهادهای دولتی در حریم و بستر رودخانه کرج رفع تصرف خواهند شد.

او گفت: رودخانه‌ها از مهمترین منابع آبی و سرمایه‌های ملی کشور هستند و حفاظت از بستر و حریم آن‌ها ضروری است و در این میان رودخانه‌های کرج و شاهرود به عنوان مهم‌ترین منابع تامین آب ساکنان استان‌های البرز و تهران اهمیت ویژه‌ای دارند.

به گفته او، با همکاری دستگاه قضایی، رفع تصرفات بخش خصوصی نیز در این محدوده ۱۶ کیلومتری، در دستور کار این شرکت قرار دارد.