صنایع‌دستی حوزه‌ای به گستردگی تاریخ

0
120

هزار و یک شهر؛ ثنا فلاح سخنگو – صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی از جمله رشته‌های هنری محسوب می‌شود که حرفه و شغل بسیار‌ی از افراد نیز به حساب می‌آید و زمینه لازم برا‌ی ایجاد اشتغال و ارتقا‌ی توان اقتصاد‌ی اقشار مختلف اجتماع در سطح کسب و کار‌های خرد، خانگی، کلان و‌ کار‌گاهی را دارد.

با توجه به قدمت آثار مکشوفه در حفار‌ی‌ها‌ی باستان‌‌شناختی از اقصی ‌نقاط ایران‌زمین و کشف آثار به جا‌مانده‌ از ادوار مختلف تاریخی و فرهنگی همچون سفال، فلز‌ات، دست‌بافته‌‌ها‌ی بشر‌ی و… وجود صنعت و صنعتگران اثبات شده است.

هنر‌هایی اصیل و ‌‌کهن که همچنان هنرمندان بسیار‌ی در‌صدد زنده نگه‌داشتن و احیا‌ی آن‌ها هستند. همواره تهیه و تولید صنایع‌دستی با توجه به شرایط جغرافیایی و مواد اولیه در دسترس بومی امکان‌پذیر بوده و این امر بر ارزش و اصالت آثار خلق شده افزوده است.

یکی از جاذبه‌های فرهنگی مورد توجه گردشگر‌ان و‌ مسافر‌ان، صنایع دستی و هنر‌های سنتی مقصد و منطقه هدف گردشگر‌ی است که زمینه لازم برا‌ی توسعه زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی را فراهم می‌کند.

صنایع‌دستی ماهیت و اصالت بومی، فرهنگی، طرز ‌فکر‌ و آداب‌و‌رسوم محلی را در قالب اثر‌ی دست‌ساز و هنر‌ی متجلی می‌کند و به عنوان نماد و یاد‌گار‌ی سفر، هدیه ارزشمند‌ی به شمار می‌آید.

رنگ، طرح، کیفیت و قیمت از جمله عوامل مهم و اثر‌گذار در ترغیب گردشگر به خرید اثر هنری است که حاصل دست‌رنج هنر‌مند‌ان و صنعتگران خوش ذوقی است که هنر و مهارت را در هم آمیخته‌اند.

وجود کار‌گاه‌ها‌ی تولید‌ی به منظور تهیه و تولید انبوه صنایع‌دستی، بازاریابی و فروش محصولات تولید‌ی رأس هرم بنیادی است که راه ارتزاق هنر‌مند‌ان قانع و صبور‌ بی‌شمار‌ی به حساب می‌آید.

هنرمندان چراغ امید را در جامعه بحران‌زده روشن نگه‌داشته و با وجود مشکلات اقتصاد‌ی با تهیه و تولید مواد و ابزار اولیه چرخ این صنعت کهن و اصیل را به گردش در می‌آورند.

ایجاد زمینه‌ها‌ی لازم از قبیل ارائه تسهیلات بانکی، ایجاد فضای دائمی نمایشگاهی برای عرضه و فروش محصولات تولید‌ی و بر‌گزار‌ی دوره‌های بازاریابی آنلاین با توجه به گسترش فضا‌ی مجاز‌ی و استقبال از خرید‌ها‌ی اینترنتی از جمله اقداماتی است که اثر‌گذار بوده و حاصل آن در مدت زمان کوتاه به چشم می‌آید.

افزایش سطح آگاهی و فرهنگ‌سازی در میان اقشار گو‌‌نا‌‌گون جامعه به منظور خرید صنایع‌دستی ساخت دست هنر‌مند‌ان خوش‌ذوق علی‌رغم مشکلات اقتصاد‌ی مردم هنردوست که همواره ارزش و احترام خاصی قائل بوده‌اند و برای تهیه هدیه‌ای فرهنگی و شایسته به خرید صنایع‌دستی بومی ایرانی تمایل داشته یکی دیگر از راهکارهای حمایت از هنرمندان این حوزه است.

لزوم توجه به مشکلات، دغدغه‌ها و بر‌طرف کردن موانع موجود بر سر راه هنر‌مند‌ان نیاز‌مند توجه بیشتر مسئولان است. پیوند ناگسستنی میان میراث‌فرهنگی، گردشگر‌ی و صنایع‌دستی به عنوان اضلاع مثلث فرهنگی، اقتصاد‌ی و تاریخی در حکم اهرم محرکه‌ای بسیار قوی به منظور رشد و ارتقا‌ی توان و مهارت اجتماعی است.

قدمت، اصالت و پیشینه تاریخی ایران‌زمین مایه‌ افتخار و سربلندی در جهان است. هنر همواره در هر شرایط نا‌بسامانی همچون جنگ، در‌گیر‌ی، انحطاط، کمبود و تحریم‌ به حیات خود ادامه داده و در این میان هنر‌مند‌ان به عنوان سر‌دمدار‌ان این راه پر فراز‌و‌نشیب دست از تلاش خستگی‌ناپذیر بر‌نداشته و با وجود مشقات و مشکلات موجود همواره رو به جلو حرکت کرده‌اند.

هنر همچون نور در تاریکی هدایت‌گر مردمان و احیا‌‌گر ارز‌ش‌ها‌ی معنوی در اجتماع بوده و از این طریق بذر امید و نشاط را بر رو‌ی زمین گسترانیده است. بر این اساس لزوم رسیدگی به دغدغه‌‌ها و مشکلات هنرمندان از طرف مسئولان و نهاد‌های مربوطه و ایجاد زیر‌ساخت‌ها امر‌ی ضرور‌ی است.

موفقیت طرح‌ها و برنامه‌ها‌ی حمایتی در گرو همراهی و همدلی هنرمندان و حامیانی است که به کار تیمی معتقد بوده و حاصل تلاش جمعی را برای رفع موانع و مشکلات سر‌لوحه کار خویش قرار داده‌اند.

انسجام و همبستگی دو رکن اساسی به منظور چیره شدن بر مسائلی است که ذهن را از هدف اصلی دور می کند و فرد را از ادامه راه باز‌می‌دارد. هنرمندان همیشه ثابت کرده‌اند که با فعالیت گروهی می‌توان موجب تقویت روحیه شد که از جمله نیاز‌ها‌ی ضرور‌ی محسوب می‌شود.