كاشت بیش از ۹۸ هزار گل فصلی در منطقه ۴ كرج

0
90

هزار و يك شهر- مسئول فضای سبز منطقه ۴ شهرداري كرج؛ حبیب سیاوشی گفت: در فصل بهار که فصل رویش درختان و زنده شدن طبیعت است در راستای زیبایی شهر و افزایش روحیه شهروندان بیش از ۹۸ هزار بوته گل و گیاه و ۳۶۲ اصله نهال کاشته شد.

او ادامه داد: برای جلوگیری از آفت و تخريب فضاهای سبز نيز بیش از ۱۰هزار اصله درخت و ۱۴۰ هزار متر مربع گل و گیاه سمپاشی و هم‌چنین ۱۲هزار متر مربع هرس فرم انجام شد.

مسئول فضای سبز شهرداري منطقه ۴، مرتب بودن فضای سبز شهری را از عناصر مهم زیبایی بصری شهری دانست و گفت: چمن‌ها بیشترین سطح فضای سبز را اشغال مي‌كنند که طبق برنامه زمان‌بندی، ۴۰۰ هزار متر مربع سرزنی چمن، تغذیه و حذف علف هرز انجام شد.