نصب پمپ آب بدون رعایت الزامات ممنوع!

0
252

هزار و یک شهر- مدیر شرکت آبفای شهرستان کرج اعلام کرد که نصب پمپ آب بدون رعایت الزامات مهندسی در ساختمان ها با مخاطراتی به لحاظ سلامتی مردم و خسارت به شبکه ها همراه است. اگرچه نصب پمپ آب برای ساختمان های بلندمرتبه ضروری است اما باید اقدام طبق روال فنی و مهندسی انجام شود.

او ادامه داد: برخی شهروندان پس از نصب کنتور اقدام به نصب پمپ آب می کنند که بسیار خطرناک است زیرا سبب انتقال املاح سنگین و خطرناک آب به داخل منازل شده و سلامت خود را به مخاطره می اندازند.

حافظ گفت: این اقدام سبب انباشت املاح خطرناک آب در داخل ساختمان ها شده و برای سلامتی مصرف کنندگان خطرناک است  که بی توجهی به این مورد نارسایی های کلیوی و سایر بیماری ها را در پی دارد ضمن آنکه تعادل شبکه آب شهری به هم می ریزد.

مدیر شرکت آبفای شهرستان کرج گفت: راهکار مناسب این است که ساختمان های در دست احداث باید توسط شهرداری ها و مهندسان ناظر در بخش تاسیسات آب و برق مدیریت شده و روش های های مهندسی را اعمال کنند.

او ادامه داد: همچنین ساختمان بلندمرتبه در سال های گذشته احداث شده باید بین کنتور آب  و پمپ مخزن آب تعبیه کنند و سپس پمپ آب نصب نمایند و مخزن باید حد فاصل کنتور و پمپ قرار گیرد که دراین صورت هم آب ساختمان تامین می شود و از از ورود املاح خطرناک جلوگیری به عمل می آید.

او گفت به ازاری هر چهار واحد مسکونی در ساختمان های بلند مرتبه نصب یک مخزن آب پشت کنتور ضروری است و در ساختمان های دارای واحد مسکونی بیشتر باید تاسیسات آب مورد  بازبینی فنی قرار گیرد. کیفیت آب شبکه های کرج و البرز مناسب و استاندارد است اما آنچه سبب برهم خوردن تعادل این کیفیت می شود نصب غیر فنی پمپ‌های آب در ساختمان ها است.

مدیر شرکت آبفای کرج از مردم خواست با توجه به شرایط کرونایی و افزایش مصرف آب، از هدررفت آب آشامیدنی جلوگیری کنند .