پادکست هزار و یک شب- اپیزود دوم: گپ‌وگفت با مجتبی حاجی‌قاسمی؛ عضو شورای شهر کرج

0
76

می‌خندد، خاطره تعریف می‌کند، گپ می‌زند. خیلی راحت‌تر و به قولِ خارجکی‌ها “easy going”تر از وقتی‌ست که وسطِ جلسات گیرش بیاوری و سوالات مهم شهری بپرسی از او.‌

مهمانِ این اپیزود از پادکست هزار و یک شب، یکی از اعضای جوان شورای شهر کرج است که روی متر و معیار، اندازه و عدد و مقیاس حسّاس است؛ مجتبی حاجی قاسمی. ‌😎

اینجا چهره‌ی متفاوتی از او می‌بینید! البته نه؛ می‌شنوید! قصد ما هم همین است. هرچند بعضی سوالات را فقط با خنده جواب می‌دهد و از پاسخ طفره می‌رود. 😆‌

‌مسئولان شهر از فضا نیامده‌اند و مثلِ ماها هستند، با همان تجریبات و داستان‌ها و روایت‌ها. شاید این اپیزود بهانه‌ای باشد برای اینکه بدانیم همه‌ی ما در یک سطح هستیم، نه از مسئولان انتظارات فراواقع و ماورایی داشته باشیم، نه از آن‌ها بترسیم و نه از آن‌ها بُت بسازیم. بلکه در کنارِ هم برای بهتر شدنِ زندگی‌ شهری‌مان تلاش کنیم. نظرِ شما چیست؟