کرونا نتیجه‌ی بی‌احترامی به طبیعت است؟

2
90

هزار و یک شهر– خبرگزاری فرانسه مطلبی را منتشر کرد که شامل سخنرانی جین گودال؛ دانشمند ۸۶ ساله‌ی انگلیسی بود.

او در بخشی از سخنرانی خود، پاندمی کرونا را نتیجه‌ی بی‌احترامی به حیواناتی عنوان کرد که بنا بود زمین را با آن‌ها شریک باشیم.

به گفته‌ی گودال، از بین بردن طبیعت به‌ویژه جنگل‌ها سبب نزدیک شدنِ گونه‌های جانوریِ مختلف به یکدیگر می‌شود و بیماری به این صورت از حیوانی به حیوان دیگر انتقال می‌یابد. احتمال آلوده شدن انسان نیز توسط حیوانِ دوم بسیار بالاست.

جین گودال هم‌چنین به این موضوع تاکید دارد که ما جزئی از جهان طبیعی و به آن وابسته هستیم و اگر آن را تخریب کنیم، آینده‌ی فرزندانمان را تحت تاثیر قرار خواهیم داد.

2 COMMENTS

  1. درخصوص بی احترامی به طبیعت بنده کاملا موافقم انسانی که مدعی عقل وشعوراست بخاطرسودحویی طبیعت رانابودکرد امروزکرونایک بیماری نیست بلکه یک بیداریست تاانسان راآگاه کندکه باطبیعت وحیوانات چگونه رفتارکند.طبیعت درحال بازسازی خودش است وتلاش می کتدآنچه راکه این حیوان دوپای دارای عقل وشعورنابودکرده بسازد. اگرکمی فکرمی کردکه این طبیعت دوست انسان ووسیله ای برای بقایش است هرگز هرگز طبیعت راآزارنمی داد!