گرت ز دست بر آید…

0
264

قرار نیست که بر نیاید، چه اگر می‌خواستیم قدمی بر نداریم، قدمی پیش نمی گذاشتیم.

منظورم پرداختن به مسئله شهرسازی و شهرنشینی است که قصه‌ای دراز دارد و هر جا و هر کس، قدمی برای خدمت برداشته، در کوتاه زمانی، گفتن و نوشتن را بیهوده یافته و گام پس نهاده، چون گوش شنوایی نیافته است!

اما این بار، جمعی از کارشناسان شهری و مسائل اجتماعی در رسانه ها، در هزار و یک شهر گرد هم آمده‌اند و گام پیش نهاده‌اند تا از منظری تازه، به طرح و شرح مسائل شهری بپردازند و تلاش کنند دلایل درجا زدن، کندی و توقف بسیاری طرح‌های نیمه‌کاره و رها شده در گوشه و کنار شهر را مورد واکاوی قرار دهند.

پیش‌داوری نمی کنیم و قضاوت درباره‌ی تاثیرگذاری این پردازش را به آینده موکول می‌کنیم. امکان مشارکت همه‌ی شهروندان علاقمند و دست اندرکاران همه سازمان‌های شهری در این کارزار باز است و با روی گشاده از آن استقبال می‌کنیم.

محمدرضا فرجاد؛ نویسنده و روزنامه‌نگار