مدیر منطقه ۲ شهرداری فردیس: بلوار شهید کلهر فردیس روشن شد

0
45

هزار و یک شهر – فرامرز گلخو از انجام عملیات تامین روشنایی بلوار شهید کلهر(جاده شهریار) فردیس خبر داد و اظهار کرد: این اقدام در راستای افزایش امنیت تردد عابرین پیاده، رانندگان و بهسازی سیمای بصری شهر در دستور کار همکارانم در معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل منطقه قرار گرفت.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در این عملیات علاوه بر جانمایی تیر‌های چراغ برق، نرده‌کشی رفیوژ میانی نیز انجام شد، عنوان کرد: پروژه تامین روشنایی و نرده گذاری بلوار شهید کلهر با اعتبار ۲۲ میلیارد ریال به انجام رسید.

مدیر منطقه ۲ شهرداری فردیس گفت: تامین روشنایی بلوار شهید کلهر یکی از مطابات چندین ساله شهروندان بود که توسط همکارانم در معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل منطقه به آن جامع عمل پوشانده شد.