پویش همدلی برای بخشش اجاره‌بهای مهدهای کودک

0
129

هزار و یک شهر– هزینه‌ی سنگین اجاره‌ی مهدهای کودک و شیوع کرونا و تعطیلیِ این مراکز سبب راه‌اندازی پویش همدلی شده است.

مدیر بهزیستی شهرستان کرج؛ علیرضا فتاح‌پور از عموم مالکان مهدهای کودک درخواست کرد که با در نظر گرفتن شرایط کنونی کشور، خطر تعطیلی و ورشکستگی این مراکز و بیکار شدن تعداد زیادی از مربیان، به پویش همدلیِ بخشش اجاره‌بهای مهدهای کودک استیجاری بپیوندند.

تعداد زیادی از املاکِ در اختیار مهدهای کودک شهرستان کرج استیجاری است و اجاره‌بهای ماهانه این مراکز مبلغ قابل توجهی است.  تعطیلی‌هایی که در پی شیوع کرونا ایجاد شد و عدم توان پرداخت اجاره‌بها توسط موسسان، احتمال تعطیلی کامل این مهدها وجود دارد.