ادامه نهضت آسفالت شهرداری کرج با خرید ۴۰۰ میلیارد ریال قیر

0
155

هزار و یک شهر– شهردار کرج گفت: هدف مجموعه مدیریت شهری تسهیل در تردد شهروندان و وسائط نقلیه با بهسازی معابر است.

مهرداد کیانی با بیان اینکه با توجه به تثبیت شرایط آب و هوایی یکی از اهداف مجموعه مدیریت شهری بهسازی آسفالت معابر برای عبور و مرور ایمن‌تر شهروندان و وسائط نقلیه است، اظهار داشت: از ابتدای سال تاکنون بسیاری از معابر کلانشهر کرج توسط مناطق ۱۰ گانه بهسازی شده است.  

وی بیان کرد: این روند تا بهسازی کامل آسفالت معابر ادامه خواهد داشت.  

شهردار کرج ادامه داد: به تازگی دو هزار و ۵۰۰ تن قیر به ارزش ۴۰۰ میلیارد ریال خریداری و در اختیار سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری برای توزیع در بین مناطق ۱۰ گانه قرار گرفته است.  

کیانی با بیان اینکه شهرداری کرج در جهت تامین رضایتِ شهروندان تلاش می‌کند، گفت: اعضای محترم شورا حمایت خوبی از برنامه‌های شهرداری دارند که این مهم انگیزه مجموعه را برای دستیابی به رضایت شهروندانِ محترم، دوچندان می‌کند.

از ابتدای سال ۱۴۰۲ سه هزار تُن قیر به ارزش هر تن ۱۵ میلیون تومان توسط شهرداری کرج خریداری و در اختیار مناطق ۱۰ گانه قرار گرفته است.