انسداد ۱۴۷ مورد چاه غیر مجاز از ابتدای سال در نظرآباد

0
107

هزار و یک شهر – به گفته مدیر منابع آب شهرستان نظرآباد، با تلاش‌های گروه گشت و بازرسی شهرستان نظرآباد از ابتدای سال ۱۴۰۲ تاکنون، ۱۴۷مورد حلقه چاه شناسایی شده است و پس از اخذ حکم از مرجع قضایی، نسبت به انسداد آن‌ها اقدام شده است.

حمیدرضا رحیمی در این خصوص گفت که انسداد چاه‌های غیر مجاز موجب جلوگیری از برداشت غیر قانونی ۲/۹ میلیون متر مکعب آب زیرزمینی شده است. 

مدیر منابع آب شهرستان نظرآباد ادامه داد: «وضعیت آبی استان البرز از نظرِ کمی و کیفی بحرانی است. متاسفانه ما با معضلات حادّی مانند فرونشست زمین، خشک شدنِ چاه‌ها و پیش‌روی جبهه آب شور مواجهیم و در این شرایط هرگونه برداشت غیر مجاز یا اضافه برداشت از منابع آب زیرزمینی اثرات جبران ناپذیری در پی خواهد داشت.

او در پایان تأکید کرد: «شرکت آب منطقه‌ای استان البرز بنا بر وظیفه قانونی خود با مصادیق هرگونه جرایم و تخلفات آبی بدون اغماض برخورد خواهد کرد».