طرح تحقیق و تفحص از حقوق مدیران و کارکنان شهرداری کلید خورد

0
110

هزار و یک شهر – به نقل از کرج امروز، رئیس کمیسیون برنامه بودجه و نیروی انسانی شورای اسلامی شهر کرج گفت: با تصویب مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه طرح تحقیق ,تفحص و دسترسی به حقوق مدیران و کارکنان شهرداری کلید خورد.

عمار ایزدیار در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه به بررسی این طرح اشاره کرد و گفت: با عنایت به وظایف نظارتی شورای اسلامی شهر و در راستای شفاف سازی بند های ذیل ماده ۸۰ به خصوص بند ۳ و بند ۳۰ و به استناد ماده ۸۱ قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور امضا کنندگان درخواست داریم تحقیق  و تفحص از معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی و معاونت مالی و اقتصادی، در حوزه اقدامات مربوط به حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر (نقدی و غیر نقدی ) مدیران ارشد و میانی شهرداری کرج، در بازه زمانی ۴ سال گذشته تاکنون صورت پذیرد.

رئیس کمیسیون برنامه بودجه و نیروی انسانی شورای اسلامی شهر کرج افزود: طبق مصوبه مجلس مقرر شده چنانچه حداقل یک سوم اعضای شورای اسلامی شهر، تحقیق و تفحص در هر یک از امور مربوط به وظایف شهرداری ها و سازمان ها و شرکت های وابسته را لازم بداند تقاضای خود را به صورت کتبی به رئیس شورای اسلامی شهر تسلیم و رئیس شورای شهر ظرف مدت چهل و هشت ساعت آن را به کمیسیون تخصصی ذی ربط شورا جهت رسیدگی ارجاع می کند.

ایزدیار گفت: رئیس کمیسیون موظف است ظرف مدت دو هفته از تاریخ وصول با مسئولان ذی ربط شهرداری مکاتبه و اطلاعاتی را که در این زمینه کسب نموده در اختیار متقاضیان قرار دهد.

او با بیان اینکه موضوع تحقیق و تفحص با تشخیص رئیس شورا باید صریح و قابل رسیدگی باشد، گفت: مسئولان و کارکنان شهرداری و شرکت ها و سازمان های وابسته موظف به فراهم نمودن امکانات و تسهیلات مورد نیاز هیئت و در اختیار گذاردن اطلاعات و مدارک درخواستی هیئت می باشند و در صورت عدم همکاری مسئولان و کارکنان، مستنکفان، متخلف محسوب می‌شوند و با شکایت هیئت تحقیق و تفحص به هیات های تخلفات اداری معرفی  و یا حسب مورد تحت تعقیب قضائی قرار خواهند گرفت.